eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7783A

NGC 7783A
Objekt NGC 7783A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7783A - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.6'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h54m10.1s; Dec= 0°23'0"
rödförskjutning (z): 0.026508
Avståndet från solen till NGC 7783A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 112.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7783A : PGC 72803, UGC 12837, MCG 0-60-58, VV 208, Arp 323, HCG 98A, KCPG 595A, CGCG 381-60

Närliggande objekt: NGC 7783D, NGC 7783C, NGC 7783B, NGC 7784

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.