eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7783D

NGC 7783D
Objekt NGC 7783D ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7783D - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.3'
magnitud: V=16.1m; B=17.0m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h54m10.6s; Dec= 0°23'39"
rödförskjutning (z): 0.049868
Avståndet från solen till NGC 7783D: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 210.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7783D : PGC 72806, MCG 0-60-60, HCG 98D, Arp 323, VV 208

Närliggande objekt: NGC 7781, NGC 7782, NGC 7783C, NGC 7783A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.