eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7781

NGC 7781
Objekt NGC 7781 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7781 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.2'
magnitud: V=13.9m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 11.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h53m45.9s; Dec= 7°51'39"
rödförskjutning (z): 0.018883
Avståndet från solen till NGC 7781: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 79.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7781 : PGC 72785, MCG 1-60-47, CGCG 407-72

Närliggande objekt: NGC 7779, NGC 7780, NGC 7782, NGC 7783D

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.