eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7781

NGC 7781
Obiekt NGC 7781 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7781 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.80'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=13.9m; B=15.0m
Jasność powierzchni: 11.9 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h53m45.9s; Dec= 7°51'39"
Redshift (z): 0.018883
Odległość od Słońca do NGC 7781: w oparciu o wartość redshift (z) - 79.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7781 : PGC 72785, MCG 1-60-47, CGCG 407-72

Sąsiadujące obiekty: NGC 7779, NGC 7780, NGC 7782, NGC 7783D

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.