eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7781

NGC 7781
Voorwerp NGC 7781 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7781 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Piscium
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.2'
omvang: V=13.9m; B=15.0m
De helderheid van het oppervlak: 11.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h53m45.9s; Dec= 7°51'39"
roodverschuiving (z): 0.018883
De afstand van de zon tot NGC 7781: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 79.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7781 : PGC 72785, MCG 1-60-47, CGCG 407-72

Objecten in de buurt: NGC 7779, NGC 7780, NGC 7782, NGC 7783D

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.