eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7781

NGC 7781
objekt NGC 7781 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7781 - galakse i stjernebildet Piscium
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 11.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t53m45.9s; Dec= 7°51'39"
Rødforskyvning (z): 0.018883
Avstand fra solen til NGC 7781: basert på redshiftverdien (z) - 79.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7781 : PGC 72785, MCG 1-60-47, CGCG 407-72

Naboobjekter: NGC 7779, NGC 7780, NGC 7782, NGC 7783D

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.