eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7782

NGC 7782
Objekt NGC 7782 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7782 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.20'x1.3'
magnitud: V=12.2m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h53m53.9s; Dec= 7°58'14"
rödförskjutning (z): 0.017942
Avståndet från solen till NGC 7782: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7782 : PGC 72788, UGC 12834, MCG 1-60-48, CGCG 407-73, IRAS 23513+0741

Närliggande objekt: NGC 7780, NGC 7781, NGC 7783D, NGC 7783C

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.