eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7783A

NGC 7783A
Objekt NGC 7783A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7783A - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.6'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h54m10.1s; Dec= 0°23'0"
RedShift (z): 0.026508
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7783A: na základe množstva červeného posunu (z) - 112.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7783A : PGC 72803, UGC 12837, MCG 0-60-58, VV 208, Arp 323, HCG 98A, KCPG 595A, CGCG 381-60

Blízke objekty: NGC 7783D, NGC 7783C, NGC 7783B, NGC 7784

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.