eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7783B

NGC 7783B
Objekt NGC 7783B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7783B - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.4m; B=15.4m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h54m12s; Dec= 0°22'39"
RedShift (z): 0.026548
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7783B: na základe množstva červeného posunu (z) - 112.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7783B : PGC 72808, UGC 12837, MCG 0-60-59, KCPG 595B, CGCG 381-60, VV 208, Arp 323, NPM1G +00.0650

Blízke objekty: NGC 7783C, NGC 7783A, NGC 7784, NGC 7785

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.