eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 790

NGC 790
objekt NGC 790 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 790 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.0m; B=14.0m
Overflate lysstyrke: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t1m21.6s; Dec= -5°22'14"
Rødforskyvning (z): 0.017772
Avstand fra solen til NGC 790: basert på redshiftverdien (z) - 75.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 790 : PGC 7677, MCG -1-6-26

Naboobjekter: NGC 788, NGC 789, NGC 791, NGC 792

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.