eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 790

NGC 790
Objekt NGC 790 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 790 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.3'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h1m21.6s; Dec= -5°22'14"
rödförskjutning (z): 0.017772
Avståndet från solen till NGC 790: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 790 : PGC 7677, MCG -1-6-26

Närliggande objekt: NGC 788, NGC 789, NGC 791, NGC 792

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.