eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 796

NGC 796
Obiekt NGC 796 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 796 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Wąż Wodny
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h56m43.8s; Dec= -74°13'12"
Inne nazwy obiektów NGC 796 : ESO 30-SC6

Sąsiadujące obiekty: NGC 794, NGC 795, NGC 797, NGC 798

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.