eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 80

NGC 80
Objekt NGC 80 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 80 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.60'x1.6'
veľkosť: V=12.1m; B=13.1m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h21m10.9s; Dec= 22°21'28"
RedShift (z): 0.019006
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 80: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 80 : PGC 1351, UGC 203, MCG 4-2-4, CGCG 479-6

Blízke objekty: NGC 78B, NGC 79, NGC 81, NGC 82

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.