eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 78B

NGC 78B
Objekt NGC 78B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 78B - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h20m27.5s; Dec= 0°50'0"
RedShift (z): 0.018436
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 78B: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 78B : PGC 1309, UGC 194, MCG 0-2-5, KCPG 6A, KUG 0017+005, MK 547, CGCG 383-1

Blízke objekty: NGC 77, NGC 78A, NGC 79, NGC 80

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.