eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 78A

NGC 78A
Objekt NGC 78A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 78A - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=12.8m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h20m25.8s; Dec= 0°49'35"
RedShift (z): 0.016942
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 78A: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 78A : PGC 1306, UGC 193, MCG 0-2-4, IRAS 00178+0032, KCPG 6B, MK 547, CGCG 383-1

Blízke objekty: NGC 76, NGC 77, NGC 78B, NGC 79

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.