eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 79

NGC 79
Objekt NGC 79 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 79 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h21m2.8s; Dec= 22°34'2"
RedShift (z): 0.018296
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 79: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 79 : PGC 1340, MCG 4-2-3, CGCG 479-3, NPM1G +22.0015

Blízke objekty: NGC 78A, NGC 78B, NGC 80, NGC 81

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.