eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 884

NGC 884
Objekt NGC 884 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 884 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Persei
Typ: I3r -
Úhlové rozměry: 18.00'
velikosti: V=6.1m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h22m5s; Dec= 57°7'48"
Jiné názvy objektu NGC 884 : OCL 353, Chi Per, Double cluster

Nedaleko objekty: NGC 882, NGC 883, NGC 885, NGC 886

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.