eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 886

NGC 886
Objekt NGC 886 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 886 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Cassiopeiae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 14.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h23m28.1s; Dec= 63°46'16"
Jiné názvy objektu NGC 886 : *Grp ?

Nedaleko objekty: NGC 884, NGC 885, NGC 887, NGC 888

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.