eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 886

NGC 886
Objekt NGC 886 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 886 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 14.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h23m28.1s; Dec= 63°46'16"
Övriga namn på objektet NGC 886 : *Grp ?

Närliggande objekt: NGC 884, NGC 885, NGC 887, NGC 888

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.