eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 887

NGC 887
Objekt NGC 887 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 887 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.6'
magnitud: V=12.7m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h19m32.6s; Dec= -16°4'9"
rödförskjutning (z): 0.014397
Avståndet från solen till NGC 887: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 887 : PGC 8868, MCG -3-7-1, IRAS 02171-1617

Närliggande objekt: NGC 885, NGC 886, NGC 888, NGC 889

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.