eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 886

NGC 886
objekt NGC 886 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 886 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 14.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t23m28.1s; Dec= 63°46'16"
Andre objektnavn NGC 886 : *Grp ?

Naboobjekter: NGC 884, NGC 885, NGC 887, NGC 888

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.