eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 886

NGC 886
Obiekt NGC 886 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 886 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kasjopeja
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 14.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h23m28.1s; Dec= 63°46'16"
Inne nazwy obiektów NGC 886 : *Grp ?

Sąsiadujące obiekty: NGC 884, NGC 885, NGC 887, NGC 888

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.