eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 886

NGC 886
Voorwerp NGC 886 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 886 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 14.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h23m28.1s; Dec= 63°46'16"
Andere namen van het object NGC 886 : *Grp ?

Objecten in de buurt: NGC 884, NGC 885, NGC 887, NGC 888

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.