eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 949

NGC 949
Objekt NGC 949 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 949 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x1.6'
veľkosť: V=11.8m; B=12.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h30m48.8s; Dec= 37°8'9"
RedShift (z): 0.002031
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 949: na základe množstva červeného posunu (z) - 8.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 949 : PGC 9566, UGC 1983, MCG 6-6-48, CGCG 523-53, IRAS 02277+3654, KARA 109, KUG 0227+369

Blízke objekty: NGC 947, NGC 948, NGC 950, NGC 951

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.