eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 951

NGC 951
Objekt NGC 951 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 951 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.6'
veľkosť: V=14.6m; B=15.4m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h28m56.9s; Dec= -22°20'57"
RedShift (z): 0.020354
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 951: na základe množstva červeného posunu (z) - 86.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 951 : PGC 9442, ESO 479-8, MCG -4-7-1, AM 0226-223

Blízke objekty: NGC 949, NGC 950, NGC 952, NGC 953

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.