eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 951

NGC 951
Objekt NGC 951 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 951 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.6'
magnitud: V=14.6m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h28m56.9s; Dec= -22°20'57"
rödförskjutning (z): 0.020354
Avståndet från solen till NGC 951: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 86.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 951 : PGC 9442, ESO 479-8, MCG -4-7-1, AM 0226-223

Närliggande objekt: NGC 949, NGC 950, NGC 952, NGC 953

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.