eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 952

NGC 952
Objekt NGC 952 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 952 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Trianguli
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h31m18s; Dec= 34°44'54"

Närliggande objekt: NGC 950, NGC 951, NGC 953, NGC 954

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.