eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 952

NGC 952
Voorwerp NGC 952 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 952 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Trianguli
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h31m18s; Dec= 34°44'54"

Objecten in de buurt: NGC 950, NGC 951, NGC 953, NGC 954

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.