eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 953

NGC 953
Voorwerp NGC 953 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 953 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Trianguli
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.30'x1.3'
omvang: V=13.5m; B=14.5m
De helderheid van het oppervlak: 14.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h31m9.8s; Dec= 29°35'20"
roodverschuiving (z): 0.015758
De afstand van de zon tot NGC 953: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 66.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 953 : PGC 9586, UGC 1991, MCG 5-7-1, CGCG 504-104, CGCG 505-1

Objecten in de buurt: NGC 951, NGC 952, NGC 954, NGC 955

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.