eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 953

NGC 953
objekt NGC 953 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 953 - galakse i stjernebildet Trianguli
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.5m; B=14.5m
Overflate lysstyrke: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t31m9.8s; Dec= 29°35'20"
Rødforskyvning (z): 0.015758
Avstand fra solen til NGC 953: basert på redshiftverdien (z) - 66.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 953 : PGC 9586, UGC 1991, MCG 5-7-1, CGCG 504-104, CGCG 505-1

Naboobjekter: NGC 951, NGC 952, NGC 954, NGC 955

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.