eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 953

NGC 953
Objekt NGC 953 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 953 - galax i stjärnbild Trianguli
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.3'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h31m9.8s; Dec= 29°35'20"
rödförskjutning (z): 0.015758
Avståndet från solen till NGC 953: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 66.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 953 : PGC 9586, UGC 1991, MCG 5-7-1, CGCG 504-104, CGCG 505-1

Närliggande objekt: NGC 951, NGC 952, NGC 954, NGC 955

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.