eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 954

NGC 954
Objekt NGC 954 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 954 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.8'
magnitud: V=12.8m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h28m51.6s; Dec= -41°24'9"
rödförskjutning (z): 0.017836
Avståndet från solen till NGC 954: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 954 : PGC 9438, ESO 299-4, MCG -7-6-6, IRAS 02268-4137

Närliggande objekt: NGC 952, NGC 953, NGC 955, NGC 956

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.