eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 955

NGC 955
Objekt NGC 955 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 955 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 2.90'x0.9'
magnitud: V=12.0m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h30m33.1s; Dec= -1°6'30"
rödförskjutning (z): 0.004960
Avståndet från solen till NGC 955: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 955 : PGC 9549, UGC 1986, MCG 0-7-27A, CGCG 388-29, IRAS 02279-0119

Närliggande objekt: NGC 953, NGC 954, NGC 956, NGC 957

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.