eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 952

NGC 952
Objekt NGC 952 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 952 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Trianguli
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h31m18s; Dec= 34°44'54"

Nedaleko objekty: NGC 950, NGC 951, NGC 953, NGC 954

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.