eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 952

NGC 952
Obiekt NGC 952 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 952 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Trójkąt
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h31m18s; Dec= 34°44'54"

Sąsiadujące obiekty: NGC 950, NGC 951, NGC 953, NGC 954

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.