eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 950

NGC 950
Objekt NGC 950 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 950 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.8'
magnitud: V=13.8m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h29m11.6s; Dec= -11°1'30"
rödförskjutning (z): 0.015651
Avståndet från solen till NGC 950: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 66.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 950 : PGC 9461, MCG -2-7-21

Närliggande objekt: NGC 948, NGC 949, NGC 951, NGC 952

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.