eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 959

NGC 959
Objekt NGC 959 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 959 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: Sd - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.30'x1.4'
veľkosť: V=12.4m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h32m24s; Dec= 35°29'42"
RedShift (z): 0.001991
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 959: na základe množstva červeného posunu (z) - 8.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 959 : PGC 9665, UGC 2002, MCG 6-6-51, CGCG 523-55, KUG 0229+352, IRAS 02293+3516

Blízke objekty: NGC 957, NGC 958, NGC 960, NGC 961

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.