eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 958

NGC 958
Objekt NGC 958 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 958 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.90'x0.9'
veľkosť: V=12.2m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h30m42.5s; Dec= -2°56'27"
RedShift (z): 0.019140
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 958: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 958 : PGC 9560, MCG -1-7-19, IRAS 02281-0309

Blízke objekty: NGC 956, NGC 957, NGC 959, NGC 960

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.