eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 958

NGC 958
Objekt NGC 958 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 958 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.90'x0.9'
magnitud: V=12.2m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h30m42.5s; Dec= -2°56'27"
rödförskjutning (z): 0.019140
Avståndet från solen till NGC 958: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 80.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 958 : PGC 9560, MCG -1-7-19, IRAS 02281-0309

Närliggande objekt: NGC 956, NGC 957, NGC 959, NGC 960

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.