eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 97

NGC 97
objekt NGC 97 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 97 - galakse i stjernebildet Andromedae
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.3m; B=13.3m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t22m30s; Dec= 29°44'44"
Rødforskyvning (z): 0.015898
Avstand fra solen til NGC 97: basert på redshiftverdien (z) - 67.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 97 : PGC 1442, UGC 216, MCG 5-2-7, CGCG 500-9

Naboobjekter: NGC 95, NGC 96, NGC 98, NGC 99

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.