eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 97

NGC 97
Objekt NGC 97 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 97 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.3'
magnitud: V=12.3m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h22m30s; Dec= 29°44'44"
rödförskjutning (z): 0.015898
Avståndet från solen till NGC 97: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 97 : PGC 1442, UGC 216, MCG 5-2-7, CGCG 500-9

Närliggande objekt: NGC 95, NGC 96, NGC 98, NGC 99

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.