eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 995

NGC 995
Objekt NGC 995 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 995 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h38m31.9s; Dec= 41°31'44"
rödförskjutning (z): 0.013326
Avståndet från solen till NGC 995: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 56.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 995 : PGC 10008, UGC 2118, MCG 7-6-44, CGCG 539-63

Närliggande objekt: NGC 993, NGC 994, NGC 996, NGC 997

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.