eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 996

NGC 996
Objekt NGC 996 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 996 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.2'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h38m39.6s; Dec= 41°38'50"
rödförskjutning (z): 0.015291
Avståndet från solen till NGC 996: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 996 : PGC 10015, UGC 2123, MCG 7-6-45, CGCG 539-64

Närliggande objekt: NGC 994, NGC 995, NGC 997, NGC 998

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.