eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 998

NGC 998
Objekt NGC 998 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 998 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.5'
magnitud: V=14.7m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h37m16.5s; Dec= 7°20'9"
rödförskjutning (z): 0.021838
Avståndet från solen till NGC 998: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 92.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 998 : PGC 9934, MCG 1-7-15, CGCG 414-28

Närliggande objekt: NGC 996, NGC 997, NGC 999, NGC 1000

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.