eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 994

NGC 994
Objekt NGC 994 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 994 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.8'
magnitud: V=13.6m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h36m46s; Dec= 2°3'1"
rödförskjutning (z): 0.023056
Avståndet från solen till NGC 994: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 97.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 994 : PGC 9910, NGC 993, UGC 2095, MCG 0-7-52, CGCG 388-63

Närliggande objekt: NGC 992, NGC 993, NGC 995, NGC 996

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.