eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 997

NGC 997
Objekt NGC 997 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 997 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E+C -
Uhlové rozmery: 1.10'x1.1'
veľkosť: V=13.4m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h37m14.4s; Dec= 7°18'22"
RedShift (z): 0.021678
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 997: na základe množstva červeného posunu (z) - 91.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 997 : PGC 9932, UGC 2102, MCG 1-7-16, CGCG 414-27, IRAS 02345-0705, NPM1G +07.0083, f comp in halo 12" nw

Blízke objekty: NGC 995, NGC 996, NGC 998, NGC 999

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.