eng |  deu |  esp |  ita |  por |

IC 3352

IC 3352
objekt IC 3352 ligger akkurat i midten av bildet.

IC 3352 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Virginis
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t26m47.3s; Dec= 8°45'26"

Naboobjekter: IC 3350, IC 3351, IC 3353, IC 3354

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.