eng |  deu |  esp |  ita |  por |

IC 3352

IC 3352
Obiekt IC 3352 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

IC 3352 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Panna
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h26m47.3s; Dec= 8°45'26"

Sąsiadujące obiekty: IC 3350, IC 3351, IC 3353, IC 3354

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.