eng |  deu |  esp |  ita |  por |

IC 3352

IC 3352
Objekt IC 3352 ligger precis i mitten av bilden.

IC 3352 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Virginis
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h26m47.3s; Dec= 8°45'26"

Närliggande objekt: IC 3350, IC 3351, IC 3353, IC 3354

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.