eng |  deu |  esp |  ita |  por |

IC 3352

IC 3352
Objekt IC 3352 sa nachádza presne v strede obrazu.

IC 3352 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Panna
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h26m47.3s; Dec= 8°45'26"

Blízke objekty: IC 3350, IC 3351, IC 3353, IC 3354

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.